ข่าววัฒนธรรมมหาวิทยาลัย

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 37 รายการ ดูเพิ่มเติม »

งานวิจัยภายนอก

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 51 รายการ ดูเพิ่มเติม »

งานวิจัยภายใน

แสดงบทความ 1 - 2 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »


Samret Commong
สำเร็จ คำโมง

 • ศิลปินมรดกอีสาน ด้านการประพันธ์เพลง
 • สังคีตกวี 4 รางวัลพระราชทาน
 • 60 รางวัลระดับชาติ
 • ครูภูมิปัญญาไทย ด้านดนตรีสากล
 • ปราชญ์ชาวบ้านด้านดนตรีสากล
 • นักเรียบเรียงตำราวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม
 • รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาดนตรี
 • Professor of Ethnomusieology (ศาสตราจารย์)

วีดีโอวัฒนธรรม

 • เที่ยวเวียดนามดูวัฒนธรรม โดย บุญจันทร์ เพชรเมืองเลย เที่ยวเวียดนามดูวัฒนธรรมโดย บุญจันทร์ เพชรเมืองเลย         การเดินทางไปเห็นด้วยตาตัวเองจะทำให้เราได้จดจำสิ่งต่างๆ ได้เป็นอย่างดีสามารถนำมาถ่ายทอดให้ผู้ที่ไม่ได ...
  ส่ง 6 ก.ค. 2559 20:56 โดย ไม่ทราบผู้ใช้
 • ตลาดสด : หลวงพระบาง โดย บุญจันทร์ เพชรเมืองเลย ตลาดสด : หลวงพระบางโดย บุญจันทร์ เพชรเมืองเลย          ผู้เขียนได้มีโอกาสไปศึกษาวัฒนธรรมที่เมืองหลวงพระบาง และสะดุดตาตลาดสด ที่คล้ายกับบ้านเราโดยเฉพาะภาคอีสาน ทำให้คิดว่าเหมือนว ...
  ส่ง 6 ก.ค. 2559 20:55 โดย ไม่ทราบผู้ใช้
 • วรรณกรรมท้องถิ่นอีสาน เรียบเรียงโดย บุญจันทร์ เพชรเมืองเลย วรรณกรรมท้องถิ่นอีสานเรียบเรียงโดย บุญจันทร์  เพชรเมืองเลย         วรรณกรรม เป็นคำกลาง ๆ ที่ใช้อยู่ทั่วไปในปัจจุบันนี้ เพื่อเรียกหนังสือทุกประเภทท ...
  ส่ง 6 ก.ค. 2559 20:54 โดย ไม่ทราบผู้ใช้
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »