ประกันคุณภาพ


ประกันคุณภาพ

บทความวิจัย/วิชาการ

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 14 รายการ ดูเพิ่มเติม »
  • The Process of the Mawlum Soeng Ritual Music Therapy as Held by Mae Down Panno at Phra Yuen District : Samret Commong 2557 The Process of  the Mawlum Soeng Ritual Music Therapy as Held  by Mae Down Panno at Phra Yuen District   The Article Written by Samret Commong Professor (asssoc) of Music Professor ...
    ส่ง 4 ก.ค. 2558 20:33 โดย ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • THE STUDY, RESEARCH AND INVENTION OF THE COWBELLOPHONE WITH HARMONIC SOUNDS : Samret Commong 2556 THE STUDY, RESEARCH AND INVENTION OFTHE COWBELLOPHONE WITH HARMONIC SOUNDSProfessor (associate) Samret CommongNEU Cultural Art and Wisdom Center199/9 Mitrapap Road Khon Kaen, Thailand 40000Tel. 0 ...
    ส่ง 4 ก.ค. 2558 20:37 โดย ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • การศึกษาวิจัยและประดิษฐ์ซอที่มีเสียงคอร์ดในตัว:สำเร็จ คำโมง : 2556 การศึกษาวิจัยและประดิษฐ์ซอที่มีเสียงคอร์ดในตัวTHE STUDY,RESEARCH AND INVENTION OF THE FIDDLE  WITHCHORDAL SOUNDSรองศาสตราจารย์สำเร็จ คำโมงProfessor(associate)SamretCommongศูนย ...
    ส่ง 17 มิ.ย. 2558 01:23 โดย ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

โครงการวัฒนธรรม

แสดงบทความ 1 - 10 จาก 12 รายการ ดูเพิ่มเติม »

จดหมายข่าว

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »