บทความวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม

Recent Announcements

แสดงบทความ 1 - 14 จาก 14 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หลวงพระบางเมืองมรดกโลก: ช้างสัญลักษณ์ความศักดิ์สิทธิ์สู่สินค้าหัตถกรรม:บุญจันทร์ เพชรเมืองเลย

โพสต์4 มิ.ย. 2559 08:44โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 4 มิ.ย. 2559 08:49 ]

ทุนทางวัฒนะรรมสู่การสร้างสรรค์

โพสต์10 พ.ค. 2559 06:08โดยไม่ทราบผู้ใช้


การวิเคราะห์วรรณกรรมลำเรื่องต่อกลอน ทำนองขอนแก่น

โพสต์1 ก.พ. 2559 07:35โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 1 ก.พ. 2559 07:38 ]

องค์ความรู้เกี่ยวกับ หมอลำ กลอนลำ หมอลำกลอน: บุญจันทร์ เพชรเมืองเลย

โพสต์19 ม.ค. 2559 06:35โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 20 ม.ค. 2559 18:18 ]


สุนทรียรสในวรรณกรรมสินไซที่ปรากฏในฮูปแต้มอีสาน: บุญจันทร์ เพชรเมืองเลย

โพสต์12 ม.ค. 2559 18:07โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 19 ม.ค. 2559 06:26 ]


สุนทรียรสในวรรณกรรมสินไซที่ปรากฏในฮูปแต้มอีสาน:  บุญจันทร์  เพชรเมืองเลย

นางอัปสรา: นาฏยลักษณ์จากภาพศิลาจำหลักประติมากรรมจามโบราณ : บุญจันทร์ เพชรเมืองเลย

โพสต์12 ม.ค. 2559 18:03โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 12 ม.ค. 2559 18:13 ]


นางอัปสรา:  นาฏยลักษณ์จากภาพศิลาจำหลักประติมากรรมจามโบราณ : บุญจันทร์ เพชรเมืองเลย

1-10 of 14