บทความวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม

Recent Announcements

แสดงบทความ 1 - 14 จาก 14 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หลวงพระบางเมืองมรดกโลก: ช้างสัญลักษณ์ความศักดิ์สิทธิ์สู่สินค้าหัตถกรรม:บุญจันทร์ เพชรเมืองเลย

โพสต์4 มิ.ย. 2559 08:44โดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   [ อัปเดต 4 มิ.ย. 2559 08:49 ]

สรุปองค์ความรู้เรื่อง ทุนทางวัฒนธรรมสู่การสร้างสรรค์

โพสต์10 พ.ค. 2559 06:11โดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   [ อัปเดต 10 พ.ค. 2559 06:13 ]

ทุนทางวัฒนะรรมสู่การสร้างสรรค์

โพสต์10 พ.ค. 2559 06:08โดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


เส้นทางทุนทางวัฒนธรรมไทย ผศ.ดร.ธนสิทธิ์ จันทะรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โพสต์10 พ.ค. 2559 05:58โดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   [ อัปเดต 10 พ.ค. 2559 06:15 ]

โคมไฟมหัศจรรย์ ศิลปะประยุกต์จากไม้ไผ่ ภูมิปัญญาของคนไทย สู่ต่างแดน

โพสต์10 พ.ค. 2559 05:48โดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   [ อัปเดต 10 พ.ค. 2559 05:49 ]

การวิเคราะห์วรรณกรรมลำเรื่องต่อกลอน ทำนองขอนแก่น

โพสต์1 ก.พ. 2559 07:35โดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   [ อัปเดต 1 ก.พ. 2559 07:38 ]

องค์ความรู้เกี่ยวกับ หมอลำ กลอนลำ หมอลำกลอน: บุญจันทร์ เพชรเมืองเลย

โพสต์19 ม.ค. 2559 06:35โดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   [ อัปเดต 20 ม.ค. 2559 18:18 ]


ลิขสิทธิ์เพลง: หมอลำซิ่งเป็นยุคสุดท้ายของหมอลำอีสานจริงหรือ: บุญจันทร์ เพชรเมืองเลย

โพสต์19 ม.ค. 2559 06:31โดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   [ อัปเดต 20 ม.ค. 2559 18:17 ]


สุนทรียรสในวรรณกรรมสินไซที่ปรากฏในฮูปแต้มอีสาน: บุญจันทร์ เพชรเมืองเลย

โพสต์12 ม.ค. 2559 18:07โดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   [ อัปเดต 19 ม.ค. 2559 06:26 ]


สุนทรียรสในวรรณกรรมสินไซที่ปรากฏในฮูปแต้มอีสาน:  บุญจันทร์  เพชรเมืองเลย

นางอัปสรา: นาฏยลักษณ์จากภาพศิลาจำหลักประติมากรรมจามโบราณ : บุญจันทร์ เพชรเมืองเลย

โพสต์12 ม.ค. 2559 18:03โดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   [ อัปเดต 12 ม.ค. 2559 18:13 ]


นางอัปสรา:  นาฏยลักษณ์จากภาพศิลาจำหลักประติมากรรมจามโบราณ : บุญจันทร์ เพชรเมืองเลย

1-10 of 14