โครงการที่ ๒ พัฒนารูปแบบศิลปะการแสดงพื้นบ้านอีสานเพื่อเผยแพร่ในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๔ ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสต์12 พ.ค. 2557 08:08โดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   [ อัปเดต 13 พ.ค. 2557 01:07 ]

ĉ
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,
12 พ.ค. 2557 08:08
Comments