โครงการที่ ๔ วาดฮูปแต้ม (จิตกรรมฝาผนัง) เรื่อง ฮีต ๑๒ ที่ฝาผนังเวทีศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โพสต์12 พ.ค. 2557 08:09โดยboonjan.jom@neu.ac.th   [ อัปเดต 13 พ.ค. 2557 01:07 ]