โครงการที่ ๔ วาดฮูปแต้ม (จิตกรรมฝาผนัง) เรื่อง ฮีต ๑๒ ที่ฝาผนังเวทีศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โพสต์12 พ.ค. 2557 08:09โดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   [ อัปเดต 13 พ.ค. 2557 01:07 ]

ĉ
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,
12 พ.ค. 2557 08:09
Comments