โครงการที่ ๗ มหกรรมดนตรีพื้นบ้านเพื่อประกาศเกียรติคุณวงดนตรีพื้นบ้านระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ จำนวน ๑๐ โรงเรียน

โพสต์12 พ.ค. 2557 08:12โดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   [ อัปเดต 13 พ.ค. 2557 01:09 ]

ĉ
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,
12 พ.ค. 2557 08:12
Comments