โครงการที่ ๙ พัฒนาวงดนตรี ๓ กระบวนแบบ คือ วงพื้นบ้าน วงสากล และวงเวิลด์มิวสิก

โพสต์12 พ.ค. 2557 08:14โดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   [ อัปเดต 13 พ.ค. 2557 01:09 ]

ĉ
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,
12 พ.ค. 2557 08:14
Comments