วิจัยศิลปวัฒนธรรม

 

ข่าวสารงานวิจัยภายใน

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 

ข่าวสารงานวิจัยภายนอก

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »
วิจัยทุนงบประมาณภายใน 
มหาวิทยาลัยวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 ลำดับ                                          ชื่องานวิจัย  หัวหน้าโครงการ งบประมาณ .. หน่วยงาน บทความ
 1การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปะการแสดงพื้นบ้านหมอลำเรื่องต่อกลอนในจังหวัดขอนแก่น บุญจันทร์ เพชรเมืองเลย 50,0002559มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กำลัง
ดำเนินการ
2การวิเคราะห์บทลำเรื่องต่อกลอนทำนองขอนแก่น กรณีศึกษาหมอลำอร่าม มุงคำภา บ้านหนองแสง ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 บุญจันทร์ เพชรเมืองเลย 47,0002557 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดูบทความ
3The Process of the Mawlum Soeng Ritual Music Therapy
 รศ.สำเร็จ คำโมง - 2557 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดูบทความ
4 การวิเคราะห์บทร้องและทำนองของสรภัญญ์อีสาน
 บุญจันทร์ เพชรเมืองเลย 32,000 2556  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดูบทความ
5 การประดิษฐ์ซอสี่สายที่มีระบบคอร์ดในตัว รศ.สำเร็จ คำโมง 32,000 2556 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดูบทความ
 6 อัตลักษณ์ลำกลอนทำนองขอนแก่น บุญจันทร์ เพชรเมืองเลย  45,000 2555 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดูบทความ
 7 การบริหารจัดการโรงเรียนหมอลำของแม่ครูราตรี ศรีวิไล บุญจันทร์ เพชรเมืองเลย  -2554 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดูบทความ
8 การประดิษฐ์คาวเบลโลโฟน ที่มีเสียงประสานในตัว รศ.สำเร็จ คำโมง 30,000 2554 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดูบทความ
 9 การประดิษฐ์วงดนตรี เวรลด์มิวสิกแบนด์ รศ.สำเร็จ คำโมง 30,000 2554 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดูบทความ
 10 การประดิษฐ์แคนสิบในระบบเสียงไดอาโทนิก รศ.สำเร็จ คำโมง 40,000 2552 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดูบทความ
                                       
                                          วิจัยทุนงบประมาณภายนอก
                                
 ลำดับชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ งบประมาณ พ.ศ. หน่วยงาน บทความ
 1 หมอลำพื้น คณะสุดท้ายบ้านสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รศ.สำเร็จ คำโมง 40,000 2552 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ดูบทความ
 2 ดนตรีบำบัด กรณีหมอลำทรง แม่ดาว  พานโน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น รศ.สำเร็จ คำโมง 40,000 2552 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ดูบทความ
 3 การทำผ้าไหมมัดหมี่ กรณีศึกษา อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น รศ.สำเร็จ คำโมง 40,000 2552 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ดูบทความ
 4 กระบวนการทำขันหมากเบ็ง กรณีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รศ.สำเร็จ คำโมง 40,000 2552 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ดูบทความ