หนังสือเรียน

 


ชื่อหนังสือ :
ภาษาและวัฒนธรรม

ผู้เขียน:
สำเร็จ คำโมงและคณะ

ปีที่พิมพ์:
2559

จำนวนที่พิมพ์:
300 เล่ม

จำนวนหน้า:
250 หน้า

ขนาด:
A 4 พับครึ่ง

ราคา:
150 บาท

หมายเหตุ :
พิมพ์ครั้งที่ 2
 

 ชื่อหนังสือ : ความเป็นครู

ผู้เขียน:
สำเร็จ คำโมงและคณะ

ปีที่พิมพ์:
2560

จำนวนที่พิมพ์:
200 เล่ม

จำนวนหน้า:
171 หน้า

ขนาด:
A 4 พับครึ่ง

ราคา:
150 บาท

หมายเหตุ :
พิมพ์ครั้งที่ 10
 

ชื่อหนังสือ : ภาษาและวัฒนธรรม

ผู้เขียน: สำเร็จ คำโมง

ปีที่พิมพ์:
2549

จำนวนที่พิมพ์:
300 เล่ม

จำนวนหน้า:
300 หน้า

ขนาด:
A 4 พับครึ่ง

ราคา:
300 บาท

หมายเหตุ :
พิมพ์ครั้งที่ 2
 

ชื่อหนังสือ : ภาษาและวัฒนธรรม

ผู้เขียน: สำเร็จ คำโมง

ปีที่พิมพ์:


จำนวนที่พิมพ์:
1,000 เล่ม

จำนวนหน้า:
250 หน้า

ขนาด:
A 4 พับครึ่ง

ราคา:
200 บาท

หมายเหตุ :
พิมพ์ครั้งที่ 2
 

 ชื่อหนังสือ : ภาษาและวัฒนธรรม

ผู้เขียน: สำเร็จ คำโมง

ปีที่พิมพ์:
2554

จำนวนที่พิมพ์:
1,000 เล่ม

จำนวนหน้า:
250 หน้า

ขนาด:
A 4 พับครึ่ง

ราคา: -

หมายเหตุ :
พิมพ์ครั้งที่ 2
 

 

ชื่อหนังสือ : หลักวิชาการประพันธ์ลำกลอนทำนองขอนแก่น

ผู้เขียน: บุญจันทร์ เพชรเมืองเลย

ปีที่พิมพ์: 2556

จำนวนที่พิมพ์:
300 เล่ม

จำนวนหน้า:
250 หน้า

ขนาด:
A 4 พับครึ่ง

ราคา:
-

หมายเหตุ :
พิมพ์ครั้งที่ 2

 

 

ชื่อหนังสือ : หลักวิชาการประพันธ์สรภัญญ์อีสาน

ผู้เขียน: บุญจันทร์ เพชรเมืองเลย

ปีที่พิมพ์: 2556

จำนวนที่พิมพ์:
150 เล่ม

จำนวนหน้า:
80 หน้า

ขนาด:
A 4 พับครึ่ง

ราคา: -

หมายเหตุ :
พิมพ์ครั้งที่ 1

 

 

ชื่อหนังสือ :ลำเรื่องต่อกลอนทำนองขอนแก่น เรื่องฮักสามเศร้า แม่เฒ่าเฮ็ดเส้น

ผู้เขียน: บุญจันทร์ เพชรเมืองเลย

ปีที่พิมพ์: 2557

จำนวนที่พิมพ์:
100 เล่ม

จำนวนหน้า:
120 หน้า

ขนาด:
A 4 พับครึ่ง

ราคา: -


หมายเหตุ :
พิมพ์ครั้งที่ 1

  

Comments