ข่าวนักศึกษาทุน

ประชุมนักศึกษาทุนศิลปวัฒนธรรม ทุกคน เพื่อฝึกซ้อมการแสดงในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4

โพสต์25 พ.ค. 2560 22:24โดยไม่ทราบผู้ใช้


ประกาศแจ้ง ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเปลี่ยนแปลงชุดการแสดง: วันที่ 11 สิงหาคม 2558 เวลา 14.00 น.

โพสต์10 ส.ค. 2558 23:24โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 11 ส.ค. 2558 10:14 ]

ประกาศแจ้ง  ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเปลี่ยนแปลงชุดการแสดง: วันที่ 11 สิงหาคม 2558 เวลา 14.00 น. เนื้อหาสาระในการประชุมมีดังนี้
    1. การเตรียมความพร้อมการเปลี่ยนแปลงชุดการแสดงในวันที่ 17 สิงหาคม 2558
    2. การเตรียมความพร้อมการเปลี่ยนแปลงชุดการแสดงในวันที่ 26 สิงหาคม 2558 
    3. สรุปจำนวนผู้แสดงในวันที่ 26 สิงหาคม 2558

ประกาศแจ้ง การประชุมหาแนวทางในการจัดการแสดง เดือน สิงหาคม - พฤศจิกายน 2558 : ในวันที่ 7 สิงหาคม 2558 เวลา 12.00 น.

โพสต์10 ส.ค. 2558 23:20โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 11 ส.ค. 2558 10:13 ]

การประชุมหาแนวทางในการจัดการแสดง เดือน สิงหาคม - พฤศจิกายน 2558
วันที่ 7 สิงหาคม 2558
เวลา 12.00- 15.00 น.

ประชุมหาแนวทางในการจัดการแสดง เดือน สิงหาคม - พฤศจิกายน 2558  และเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมกิจกรรมต่าง ๆ

สรุปการประชุม ครั้งที่ 2 เรื่อง แจ้งรายละเอียดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับชุดการแสดง

โพสต์18 ก.ค. 2558 01:44โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 11 ส.ค. 2558 10:18 ]

สรุปการประชุม ครั้งที่ 2 เรื่อง แจ้งรายละเอียดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับชุดการแสดง

วันที่ 18 กรกฎาคม 2558


สาระในการประชุมมีด้วยกันทั้งหมด 3 เรื่อง ดังนี้

เรื่องที่ 1 การจัดชุดการแสดงในงานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ข้อสรุปดังนี้

1. กิจกรรมจัดในวันที่ 17 สิงหาคม 58 เวลา 18.00-20.00 .

2. กลุ่มนาฏศิลป์ใช้เวลาในการแสดง 30 นาที

3. เตรียมชุดการแสดงทั้งหมด จำนวน 6 ชุด

4. นักศึกษาที่เข้าร่วมแสดง จำนวน 6- 8 คน (ยังไม่สรุป)


เรื่องที่ 2 การเตรียมชุดการแสดงโชว์ศิลปวัฒนธรรมของไทยในช่อง  NBT ที่ เวทีศูนย์ศิลปวัฒนธรรม NEU.

                                1. รายละเอียดกำลังดำเนินการติดต่อประสานงาน (ยังไม่สรุป)

                                2. การถ่ายทำเริ่มใน สิงหาคม 2558


เรื่องที่ 3 การสมัครเข้าร่วมโครงการแสดง วิศิษฏศิลป์สวรรค์ศิลป์สโมสร ณ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                                1. กิจกรรมเริ่มขึ้นวันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2558

                                2. ศูนย์วัฒนธรรมกำลังดำเนินการส่งรายละเอียดให้กับผู้จัดกิจกรรมผ่านเว็บไซต์

                                3. ชุดการแสดงประดิษฐ์โดย ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม รศ.สำเร็จ คำโมง

                                4. นักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมมีทั้งหมด 17 คน ได้แก่

4.1 นาฏศิลป์หญิง                              จำนวน   5 คน

4.2 นาฏศิลป์ชาย                                จำนวน   5 คน

4.3 นักแสดงประกอบฉาก                  จำนวน   5 คน

                                         4.4 ผู้ติดตาม                                        จำนวน   2 คน

ประกาศแจ้งให้นักศึกษาทุนศิลปวัฒนธรรมรายเก่า เข้าประชุมในวันที่ 18 กรกฏาคม 2558 เวลา 13.00 น.

โพสต์17 ก.ค. 2558 18:46โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 11 ส.ค. 2558 10:10 ]

เรื่องแจ้งให้ทราบ 
1. การจัดชุดการแสดงในงานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2
2. การเตรียมการแสดงโชว์ศิลปวัฒนธรรมของไทยในช่วง NBT ณ ศูนย์ศิลปวัฒรธรรม NEU.
3. การสมัครเข้าร่วมโครงการแสดง วิศิษฏศิลปินสรรศิลป์สโมสร ณ มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1-7 of 7