ประกาศแจ้งให้นักศึกษาทุนศิลปวัฒนธรรมรายเก่า เข้าประชุมในวันที่ 18 กรกฏาคม 2558 เวลา 13.00 น.

โพสต์17 ก.ค. 2558 18:46โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 11 ส.ค. 2558 10:10 ]
เรื่องแจ้งให้ทราบ 
1. การจัดชุดการแสดงในงานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2
2. การเตรียมการแสดงโชว์ศิลปวัฒนธรรมของไทยในช่วง NBT ณ ศูนย์ศิลปวัฒรธรรม NEU.
3. การสมัครเข้าร่วมโครงการแสดง วิศิษฏศิลปินสรรศิลป์สโมสร ณ มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Comments