ประกาศแจ้ง การประชุมหาแนวทางในการจัดการแสดง เดือน สิงหาคม - พฤศจิกายน 2558 : ในวันที่ 7 สิงหาคม 2558 เวลา 12.00 น.

โพสต์10 ส.ค. 2558 23:20โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 11 ส.ค. 2558 10:13 ]
การประชุมหาแนวทางในการจัดการแสดง เดือน สิงหาคม - พฤศจิกายน 2558
วันที่ 7 สิงหาคม 2558
เวลา 12.00- 15.00 น.

ประชุมหาแนวทางในการจัดการแสดง เดือน สิงหาคม - พฤศจิกายน 2558  และเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมกิจกรรมต่าง ๆ
Comments