ประกาศแจ้ง ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเปลี่ยนแปลงชุดการแสดง: วันที่ 11 สิงหาคม 2558 เวลา 14.00 น.

โพสต์10 ส.ค. 2558 23:24โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 11 ส.ค. 2558 10:14 ]
ประกาศแจ้ง  ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเปลี่ยนแปลงชุดการแสดง: วันที่ 11 สิงหาคม 2558 เวลา 14.00 น. เนื้อหาสาระในการประชุมมีดังนี้
    1. การเตรียมความพร้อมการเปลี่ยนแปลงชุดการแสดงในวันที่ 17 สิงหาคม 2558
    2. การเตรียมความพร้อมการเปลี่ยนแปลงชุดการแสดงในวันที่ 26 สิงหาคม 2558 
    3. สรุปจำนวนผู้แสดงในวันที่ 26 สิงหาคม 2558
Comments