ข่าวสารงานวิจัยภายนอก

งานประชุมวิชาการระดับชาติ "ศิลปกรรมวิจัย"ครั้งที่ 3 :เศรษฐกิจสร้างสรรค์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 :มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โพสต์22 พ.ค. 2560 23:22โดยไม่ทราบผู้ใช้

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ "ศิลปกรรมวิจัย"ครั้งที่ 3 :เศรษฐกิจสร้างสรรค์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 วันที่ 13 -14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นครับ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 043-202396 
http://fa.kku.ac.th/conference2017


ขยายเวลาประกาศการรับบทความวิจัยทางวัฒนธรรมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เผยแพร่ในการประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ "วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ 7"

โพสต์16 พ.ค. 2560 04:01โดยไม่ทราบผู้ใช้

-ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง ขยายเวลาประกาศการรับบทความวิจัยทางวัฒนธรรมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เผยแพร่ในการประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ "วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ ๗"

ที่มา:http://www.culture.go.th/culture_th/ewt_news.php?nid=1797&filename=index

1-3 of 3