ขยายเวลาประกาศการรับบทความวิจัยทางวัฒนธรรมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เผยแพร่ในการประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ "วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ 7"

โพสต์16 พ.ค. 2560 04:01โดยไม่ทราบผู้ใช้
-ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง ขยายเวลาประกาศการรับบทความวิจัยทางวัฒนธรรมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เผยแพร่ในการประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ "วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ ๗"

ที่มา:http://www.culture.go.th/culture_th/ewt_news.php?nid=1797&filename=index
Comments