งานประชุมวิชาการระดับชาติ "ศิลปกรรมวิจัย"ครั้งที่ 3 :เศรษฐกิจสร้างสรรค์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 :มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โพสต์22 พ.ค. 2560 23:22โดยไม่ทราบผู้ใช้
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ "ศิลปกรรมวิจัย"ครั้งที่ 3 :เศรษฐกิจสร้างสรรค์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 วันที่ 13 -14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นครับ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 043-202396 
http://fa.kku.ac.th/conference2017


Comments