โครงการวัฒนธรรม 2558

แสดงบทความ 1 - 7 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ เผยแพร่ศิลปะการแสดงในขบวนแห่งานไหมนานาชาติ จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2558

โพสต์20 ต.ค. 2559 19:21โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 20 ต.ค. 2559 19:39 ]

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการการประดิษฐ์เนื้อร้อง ทำนอง และชุดการแสดง เซิ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

โพสต์16 ต.ค. 2559 09:31โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 20 ต.ค. 2559 19:43 ]

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการเผยแพร่กลอนลำประกอบการแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ “นนตรีเสพประสมฟ้อนขับลำกลอนอวยพรเพิ่น”

โพสต์16 ต.ค. 2559 09:30โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 20 ต.ค. 2559 19:43 ]

1-7 of 7