รายงานผลการดำเนินงาน โครงการเผยแพร่ชุดการแสดงประกอบขบวนแห่ เรื่อง วันพุทธเจ้าเปิดโลก

โพสต์16 ต.ค. 2559 09:28โดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   [ อัปเดต 20 ต.ค. 2559 19:44 ]
ĉ
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,
21 ต.ค. 2559 09:45
Ċ
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,
21 ต.ค. 2559 09:46
Ċ
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,
20 ต.ค. 2559 19:32
Comments