รายงานผลการดำเนินงาน โครงการเผยแพร่กลอนลำประกอบการแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ “นนตรีเสพประสมฟ้อนขับลำกลอนอวยพรเพิ่น”

โพสต์16 ต.ค. 2559 09:30โดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   [ อัปเดต 20 ต.ค. 2559 19:43 ]
ĉ
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,
21 ต.ค. 2559 10:02
Ċ
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,
21 ต.ค. 2559 10:01
Ċ
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,
20 ต.ค. 2559 19:31
Comments