งานวิชาการ


บทความวัฒนธรรม

แสดงบทความ 1 - 10 จาก 14 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Recent Announcements

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กลอนลำ

  • เต้ยลา ม.ภาคฯ 2559 ประพันธ์โดย บุญจันทร์ เพชรเมืองเลย เต้ยลา ม.ภาคฯ  2559 ประพันธ์โดย บุญจันทร์ เพชรเมืองเลย (เต้ยธรรมดา) โอย…กะละว่า ลายล่อง        ล่องของ ละไหลเลี้ยว สุดง่อน เลียบลัดเลาะ ...
    ส่ง 31 ส.ค. 2559 21:44 โดย ไม่ทราบผู้ใช้
  • กลอนลำ ออนซอนหลายยามอยู่ ชมเชยครูยามเมือบ้าน ประพันธ์โดย บุญจันทร์ เพชรเมืองเลย กลอนลำ ออนซอนหลายยามอยู่ ชมเชยครูยามเมือบ้าน ประพันธ์โดย บุญจันทร์ เพชรเมืองเลย ทำนอง ลำทางยาว (ลำเรื่องต่อกลอนทำนองขอนแก่น) คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิจัยศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก ...
    ส่ง 31 ส.ค. 2559 21:43 โดย ไม่ทราบผู้ใช้
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 11 รายการ ดูเพิ่มเติม »

บทความวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง

แสดงบทความ 1 - 8 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »


หนังสือ ตำราวัฒนธรรม

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »