หลักวิชาการประพันธ์สรภัญญ์อีสาน

โพสต์22 มิ.ย. 2557 17:15โดยไม่ทราบผู้ใช้
ความเป็นมาของสรภัญญ์ ,สังคีตลักษณ์ของสรภัญญ์อีสาน,บทร้องของสรภัญญ์อีสาน ,วิธีการประพันธ์กลอนสรภัญญ์อีสาน,ตัวอย่างกลอนสรภัญญ์อีสานจากครูผู้ประสบผลสำเร็จ  ,กลอนสรภัญญ์ของผู้เรียบเรียง
Comments