กลอนลำล่องต้อนรับนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติ 2556 : บุญจันทร์ เพชรเมืองเลย

โพสต์11 มิ.ย. 2558 08:50โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 17 มิ.ย. 2558 01:00 ]

กลอนลำต้อนรับนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติ

ทำนองลำล่องสลับเต้ย

ประพันธ์โดยบุญจันทร์ เพชรเมืองเลย  17 ตุลาคม 2557

โอยโอยโอยละน้อ….

(กลอนขึ้น)ละออนซอนเด้

ออนซอน/ความสามารถ  ดังขามชาติ/ผลงานเด่น

วอลเลย์บอล/เฮ็ดให้เห็น  เทิงฟุตซอล/กะเด่นโก้ ประวัติศาสตร์/ชาติไทยเฮาแสนออนซอนเออเอยละน่า

(เนื้อในกลอน)พี่น้องเอย

(บทที่ 1)สามัคคี/เหนียวแน่น           เปรียบคือแผน/ที่ชีวิต

สร้างบัณฑิต/บ่ล่าช้า           มอภาคนั้น/พัฒนา

การศึกษา/กะก้าวหน้า        ดังทั่วฟ้า/ผลงานเด่น

ให้ทั่วโลก/ได้แนมเห็น      เป็นชื่อเสียง/ลูกเต้า/โฮมตุ้ม/ให้ซ่อยแงง

(บทที่ 2)เหรียญทองแดง/เหรียญแรกคว้า  ประวัติศาสตร์/ภาคภูมิใจ

สี่สิบแปดปี/ของไทย           วอลเลย์บอล/จั่งได้พ้อ

ขอกล่าวชื่อ/ย่อๆ                 ชาวมอภาค/ได้จำจื่อ

คนที่หนึ่ง/กะคือ                 คุณทัดดาว/จำไว้/แข็งแรงแท้/บ่เป็นรอง

(บทที่3)คนที่สอง/เก่งบ่แพ้               คือคุณ/คัทลีย์

คนที่สาม/นั้นกะมี              คุณแก้ว/กัลยาพร้อม

คนที่สี่/ขยันซ้อม                 คุณเอ็มอร/หนอเต็มที่

คนที่ห้า/คุณฐาปไพพรรณ หลอมหัวใจกันนั้น  ให้โลกได้ซ่าลือ

(บทที่4)ได้สร้างชื่อ/เสียงให้เว้า        ท่านเหล่านี้/น้อเก่งหลาย

เทิงฟุตซอล/ทีมชาย            ไปได้แชมป์/เด้ออาเซียน

ท่านฟังถืก/บ่มีเพี้ยน           ฟุตซอลเฮา/ชื่อเสียงเด่น

คุณก้องหล้า/เฮ็ดให้เห็น/คุณสรศักดิ์ เฮ็ดให้เห็น เป็นตัวอย่างคนเก่งแท้ ชาติไทยย้องฮ่วมชื่นชม

(บทที่5) ท่านสร้างชื่อ / เสียงให้ชาติ              ศาสนา / พระมหากษัตริย์

เป็นผลงาน/เด่นชัด                             ข่าวลือไกล/คนต่างฮู้

เทิงครูบา/อาจารย์เว้า                          เสียงเดียวกัน/ว่าท่านเก่ง

ได้เล็งเห็น/ความสามารถ บ่มีพลาด/พร้อมส่งเสริม/ หนุนแฮงใจเออเออคอยเชียร์ท่าน

 

(ลำเต้ยพม่า)

ยินดี/ต้อนรับ/ท่านหนา ๆ  เหล่านัก/กีฬา/วอลเล่ย์บอล

มอภาคแสน/ออนซอน                      ทีมฟุตบอล/นั้นก็ดี

ด้วยความ/สามัคคี                                ถึงได้มี/ชื่อเสียง/ก้องไกล

ชื่นชม/นักกี/ฬาไทย                           มอภาค/ส่งใจ/ร่วมเชียร์/อวยพร

(ลำเต้ยธรรมดา)

เฮาออนซอน/หลายล้น                      มอภาคสร้างคน/ผายเฮือ/ถึงฝั่ง

สร้างชื่อเสียง/ให้ดัง/เปี้ยงปั้ง            วอลเล่ย์/บอลไทย

แสนภูมิใจ/มอภาค                              เฮาเด้อ/เมืองขอนแก่น

เว้าทั่วแดน/ไปเลยสุดยอด สุดยอด /โอ้ยสุดยอด/ สุดยอด

ดังไปฮอด/ถึงแถน/ฟากฟ้า                ฟุตซอล/นำพา/ชื่อเสียงลอยเด่น/

ให้คน/ไทยเห็น/ต่างยอย้อง…..

Comments