ลำล่อง ประวัติลอยกระทง : บุญจันทร์ เพชรเมืองเลย

โพสต์11 มิ.ย. 2558 08:51โดยไม่ทราบผู้ใช้

ลำล่อง ประวัติลอยกระทง

ประพันธ์โดย บุญจันทร์  เพชรเมืองเลย 1 .. 57

(กลอนขึ้น)

ละเดือนสิบเอ็ดมาฮอดแล้ว  ข้าวออกฮวงเป็นแถว  ลมแล้งพัดวี่วี่

ขอเชิญฮ่วมประเพณี  ลอยกระทงบึงหนองโคตร มอภาคฯ ร่วมฮ่วมส่งเสริม เหมือนดั่งเดิมเออเออบ่ไลฮ้าง

(เนื้อในกลอน)พี่น้องเอย

บทที่ 1                                    ออกพรรษา/ ลาพระเจ้า     เข้าสู่/ หนอลมหนาว

ประเพณี/ ไทยเฮา                               ยังบ่เบิ๊ด/ เพียงท่อนี้

ประวัติศาสตร์/ เฮาแต่กี้                     ล้วนแต่มี/ หนอคุณค่า

เดือนสิบเอ็ด/ ฮ่วมใจมา                     ลอยกระทง/ บูชาไหว้/ นทีนั้น/ แม่คงคา

บทที่ 2                                    .ภาคฯมา/ มื้อนี้                อยากมาฮ่วม/ เล่าประวัติ

วิชาการ/ เฮาถนัด                                จึงมัดกลอน/ เป็นลำร้อง

จากประวัติ/ ที่เกี่ยวข้อง                     ให้พี่น้อง/ ฟังถ้วนถี่

สิบห้าค่ำ/ เดือนสิบเอ็ดมี  กวีหญิง/ คนแรก/ ของไทยนั้น/ พร้อมเปิดเผย

บทที่ 3                                    ขอกล่าวชื่อ/ ย่อย่อ              คือนาง/ นพมาศ

เป็นสตรี/ นักปราชญ์                         ผู้ฉลาด/ สร้างกระทง

ไผได้เห็น/ หลงยอย้อง                      กระทงนาง/ นั้นงามเด่น

ประทับใจ/ ผู้เห็น                                คืนเดือนเพ็ญ/ แสงสีสิ่ว/ สาดส่องน้ำ/ งามกระทง

บทที่ 4                                    แม่คงคา/ เพิ่นฮับฮู้             เฝ้าดู/ แลฮักษา

เทียนประทีป/ ลอยมา                        หอมดอก/ โคทมแท้

ในโขงห้วย/ มีแข้                                หอมเอย/ โชยดอมกลิ่น

สัตว์น้อยใหญ่/ ทุกชีวิน                     อยู่สะดือ/ ทะเลนั้น/  ต่างได้/ ดอกรับพร

บทที่ 5                                    พิธีกรรม/ มีรำฟ้อน            เอวอ่อน/ อ้อนแอ่นสวย

ทั้งทวยเทพ/ กะอำนวย                      แสงสว่าง/ วันเพ็ญนี้

ฮอยพระพุทธเจ้า/ อยู่ที่                       ฝั่งแม่น้ำ/ ลำมะทา

เพื่อขอขมา/ แม่คงคา                         ขอขมา/ พญานาค  ให้เฮานั้น/ ได้อยู่เย็น

 

บทที่ 6                                    เทิงให้เฮา/ ละเว้น              การฆ่าสัตว์/ ตัดชีวิต

งดเฮ็ดผิด/ ศีลห้า                                 กรรมลอยน้ำ/ นำกระทง

แสงผีโพง/ ผีเป้า                                 ยักษ์ฮ้าย/ มารมาเบ่ง

มาข่มเหง/ ให้หายเกลี้ยง  พระพรหมท่าน/ ปัดเป่าภัย

บทที่ 7                                    ขอให้ไข้/ โพยภัยฮ้าย         ลอยน้ำ/ นัมมทานที

ให้เอาสิ่ง/ บ่ดี                                      หายหนี/ จากคีงด้วย

เชิญพระอุปคุต/ วอนท่านช่วย         ที่ดูแล/ น้ำโขงใหญ่

ให้พี่น้อง/ ชาวไทย                             ที่อยู่ใน/ ขวานทองนี้/ สุขก้าวหน้า / ไร้ภัยพาล

บทที่ 8                                    เทศบาล/ บ้านเป็ดนี้           ประเพณี/ ท่านสืบสาน

อลังการ/ เพิ่นจัดงาน                          มหาศาล/ คนมาร่วม

เฮาม.ภาคฯ/ ขอฮ่วมด้วย    มาช่วยงาน/ สมเกียติรเด่

ขอบคุณท่าน/ ที่ทุ่มเท                        จัดสถานที่/ ฮับต้อน ม.ภาคนี้/ แม่นภูมิใจ

บทที่ 9                                    มีงานใด๋/ ท่านเอิ้นใช้         เฮาเต็มใจ/ ให้ท่านบอก

บ่ต้องเกรง/ ใจดอก                             เฮาเป็นคือ/ พี่กับน้อง

ถึงสิบปี/ สิคองถ้า                               ซาวพรรษา/ สิคอยอยู่

อย่าลืมเด้อ/ .ภาคอยู่                         ซอยเดียวกัน/ เด้อกับท่าน 

ยินดีร่วม/ ฮ่วมซ่อยงาน/ เด้อนำท่าน….

Comments