ลำล่อง อัศจรรย์โอ้นโต้นล่องโขง ประพันธ์โดย บุญจันทร์ เพชรเมืองเลย

โพสต์31 ส.ค. 2559 21:40โดยไม่ทราบผู้ใช้
                                        ลำล่อง อัศจรรย์โอ้นโต้นล่องโขง
                                                ประพันธ์โดย บุญจันทร์ เพชรเมืองเลย

 

ละอัศจรรย์น้ำเต้า         ให้เฮาได้มาเกิด 

เปิดป่องฮูออกแล้ว                   ขาวแหล่ต่างเผ่าพันธุ์

          อัศจรรย์หินกั้น             แทนภูกันคนออก

กั้นคนนอกบ่ให้เข้า                  มีคนเฝ้าอยู่สู่ยาม

          อัศจรรย์เปิงบ้าน           เฮือนซานยาวค่าซอก

คันบ่บอกบ่ฮู้                         อันนี้แม่นเวียดนาม

          อัศจรรย์เอิ้นล่าม           ย้านฟังเพิ่นบ่ออก

บัดเพิ่นตอกคืนแล้ว                  อาเซียนได้ซู่แนว

          อัศจรรย์เอิ้นแข่ว           ซู่แนวแม่นมันเบิ๊ด

เกิดบ่มีมันแล้ว                       เอาหยังหย้ำจั่งอิ่มเด้

          อัศจรรย์หาบเร่            ไม้เปเปซ่างไปฮอด

ย่างไปซอดบ้านนั้น                  ย่างไปชนบ้านนี้ งึดแท้ซ่างบ่แพ

          อัศจรรย์แท้เด้              ควายเขาเลมันนอนบวก

ฮวกไปอยู่แทนแล้ว                  ควายไห้ไผแม่นออย

          อัศจรรย์บักพร้าวน้อย     งอยผาซันกิ่งดิ่ง

ย้านมันกลิ้งหล่นถิ่ม                 เสียดายน้ำ ใจแล่นฮน

          อัศจรรย์หน่วยมันโต้น     ตึ๋งตั๋งบักพร้าวอ่อน

หน่วยมันเกลี้ยงบ่อนล่อน           สะออนแท้ถืกหน่วยตา

          อัศจรรย์นำเสื้อผ้า         เป็นป่องมอดกินเบิ๊ด

ออนซอนนำสะเกิ๊ด                  สิกุ้มคีงบ่น้อนั้น

          อัศจรรย์สวรรค์ปั้น         ให้โอ้นโต้น เอ้นเต้นนี่

เชิญล่องโขงไปเบิ่งหมี๋                อยู่โฮยอาน  หมี๋เซินพุ้น

เวียดนามนั้น  พ่อแม่เอ้ย            ขาวพอนพอนเออเออละนา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments