ลำเต้ย อาเซียนโฮมใจ ทำนอง ลำเต้ย : บุญจันทร์ เพชรเมืองเลย

โพสต์9 มิ.ย. 2558 01:13โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 11 มิ.ย. 2558 08:55 ]

ลำเต้ย  อาเซียนโฮมใจ

ทำนอง ลำเต้ย

ประพันธ์โดย บุญจันทร์ เพชรเมืองเลย

29 สิงหาคม 2556

(บทที่ 1)

 (เต้ยพม่า)

สังคมเราพัฒนา ๆ  ก้าวไกลรุดหน้าไม่หยุดนิ่งเฉย

สิบประเทศของเราก็เลย  เชื่อมสายใจกันกลมเกลียวเป็นหนึ่ง

การค้าเข้าถึง  ผลักดันหนุนดึงช่วยเหลือปองดอง

ทักกันเหมือนญาติพี่น้อง  เพราะเราประคองกันด้วยจิตใจ

(บทที่ 2)

อาเซียนเป็นการรวมตัว  ๆ   เราอย่าตื่นกลัวและไปอ่อนไหว

เศรษฐกิจเราจะก้าวไกล  มีกินมีใช้รุ่งเรืองไปหน้า

ทั้งเรื่องการค้า  จะไหลหลั่งมาคือฝนหลั่งริน

ขจัดความจนหมดสิ้น  ปัญหาหนี้สินทุกเลาทันตา

(บทที่ 3)

(ลำเต้ยธรรมดา)

แปดสิงหาคมนั้น  สองพันห้าร้อยสิบเดอ

ขอเสนอให้จัดตั้งอาเซียน   อาเซียน ผู้อาเซียนอาเซียน  ห้าประเทศเข้าฮ่วม

กัน

ได้เป็นวันแรกเริ่ม สัมพันธ์อันมั่นแก่น

อยู่ต่างแดนกะได้เอิ้นพี่น้อง  พี่น้องผู้พี่น้อง  พี่น้อง ผ่านมาได้  สิบเจ็ดปี

กะได้มีเพื่อนบ้านมาสานเข้าฮ่วมหมู่

ห้าประเทศรวมเป็นสิบให้ฮู้  ให้ฮู้  ผู้ให้ฮู้  ให้ฮู้  จนเท่าสู่สุวัน

เรื่องสำคัญเร่งฟ้าว  ข่าวสารประกาศอยู่ ให้พี่น้องประชาชนฮับฮู้  ฮับฮู้ผู้ฮับฮู้  ฮับฮู้  เห็นได้แม่นอยู่ไกล

 (บทที่ 4)

(เต้ยพม่า)

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ๆ รู้จักกันไว้เชื่อมสายสัมพันธ์

มาเลเซียเวียดนามพ้อกัน  ให้ยิ้มทักทายไถ่ถามยามข่าว

บูไน  ไทย ลาว  ฟิลิปิน  และอินโดนีเซีย

สิงคโป  พม่า ยังเหลือ  เพื่อนสุดท้าย คือกัมพูชา

(บทที่ 5)

ภาษาและวัฒนธรรม ๆ เป็นสิ่งพึงทำที่ควรรักษา

อนุรักษ์ไปพร้อมพัฒนา  เพิ่มมูลค่าเกียรติศรีชาติพันธุ์

หมอลำเฮานั้น  ก็สำคัญเป็นมรดกไทย

สิบประเทศอาเซียนยิ่งใหญ่  แล้วอย่าลืมไลหมอลำอีสาน

(บทที่ 6)

(ลำเต้ยธรรมดา)

ปานสายแนนชาติแล้ว  พยาแถนนั้นปั้นคองน่อง

สิบประเทศเฮากลายเป็นพี่น้อง  พี่น้องผู้พี่น้อง พี่น้อง  หลายเชื่อเผ่าพงษ์พันธุ์

อัศจรรย์หลายเด้  ทุกชาติทุ่มเทขยันเห็นค่า

ใกล้ถึงวันอาเซียนแล้วหนา  แล้วหนาผู้แล้วหนา แล้วหนา ฟังไว้อย่างห่างเหิน

ให้เฮาเดินตามได้ แต่อย่าลืมไลฮีตคองพ่อแม่ 

ภูมิปัญญาสิพาเฮาซ่อยแก้  ซ่อยแก้ผู้ซ่อยแก้  ซ่อยแก้ อยู่ได้บ่สับสน

จริงหนา พ่อแม่หนา จริงหนาลุงป้าหนา

อาเซียนเข้ามาเพื่อส่งเสริม

มียังเพิ่มเติมให้เฮียนฮู้  ให้เฮียนฮู้

Comments