ภูมิปัญญา : จักรสาน (ตะกร้า) โดย บุญจันทร์ เพชรเมืองเลย

โพสต์6 ก.ค. 2559 20:03โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 6 ก.ค. 2559 20:08 ]
ภูมิปัญญา : จักรสาน (ตะกร้า)

โดย บุญจันทร์ เพชรเมืองเลยที่อยู่  บ้านเลขที่ 171 หมู่ 11  ต. คลองขาม อ. ยางตลาด  จ. กาฬสินธุ์

ความเป็นมา  คุณตาวิชา ถนอมสวน เล่าว่าได้เรียนรู้วิชาการจักสานตั้งแต่อยู่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพราะที่โรงเรียนมีการสอนงานฝีมือลักษณะนี้เพราะสามารถหาไม้ได้ง่ายในท้องถิ่น และต่อมาคุณตาวิชาได้มาเพิ่มเติมลวดลาย เช่น ลายขัด ลายเปีย จากพ่อและได้จักสานมาเรื่อยจนถึงปัจจุบัน

วัตถุดิบ  ไม้ไผ่บ้าน หวายมัด

ระยะเวลาที่สร้างสรรค์  จำนวน  2 ใบ ต่อ 1  วัน

กลุ่มผู้บริโภค  คนทั่วไป และไว้ใช้ในครอบครัว

ราคา ใบละ  150-200 บาท ตามขนาดของตระกล้า
Comments