ภูมิปัญญา: สานแห โดย บุญจันทร์ เพชรเมืองเลย

โพสต์6 ก.ค. 2559 20:12โดยไม่ทราบผู้ใช้
ภูมิปัญญา: สานแห

โดย บุญจันทร์ เพชรเมืองเลย
บ้านเลขที่ 10 หมู่ 12 ต. คลองขาม  อ. ยางตลาด จ. กาฬสินธุ์

ความเป็นมา คุณพ่อหนูพันธุ์ ภูถมทอง เล่าว่าได้เริ่มเรียนรู้การสานแหตอนอายุ 14 ปี จากพ่อและได้ทำมาเรื่อยเพื่อไว้ใช้เองเพราะหมู่บ้านใกล้เขื่อนลำปาวและไว้เพื่อจับปลาเป็นประจำ

วัตถุดิบ ด้ายในล่อน กีบ ลูกแห

ระยะเวลาที่สร้างสรรค์ 4-5 วัน ต่อ 1 ผืน

กลุ่มผู้บริโภค  คนทั่วไป และไว้ใช้ในครอบครัว

ราคา  ศอกละ 100 บาท
Comments