จินตลีลาประกอบเพลงลำนำNEU สังคีตนิพนธ์ของสำเร็จคำโมง งานรำลึกวันเป็นมหาวิทยาลัย 27 ธ.ค

โพสต์4 ม.ค. 2559 17:47โดยboonjan.jom@neu.ac.th
การแสดงจินตลีลาประกอบเพลง "ลำนำ NEU" สังคีตนิพนธ์ของสำเร็จคำโมง โดยนักศึกษาทุนศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งานรำลึกวันเป็นมหาวิทยาลัย 27/12/ ทุกปี

Comments