การบรรยายวิธีเข้าสู่ตำแหน่งศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์

โพสต์16 พ.ค. 2560 02:51โดยไม่ทราบผู้ใช้
ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ความกรุณามาบรรยายวิธีเข
้าสู่ตำแหน่งศาสตราจารย์, รองศาสตราจารย์หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์ แก่คณาจารย์มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอนแก่น ตามคำเชิญของอธิการบดี ดร.เอกอนันต์ สมบัติสกุลกิจและคณะผู้บริหาร 16 - 17 พ.ค.2560
ผอ.ศวธ.มภน.ทำข่าว
Comments