เข้าร่วมขบวนแห่งวันออกพรรษา ขอนแก่น ปี 2558

โพสต์2 พ.ย. 2558 07:43โดยไม่ทราบผู้ใช้
รองศาตราจารย์สำเร็จ คำโมง ผู้อำนวยการ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอนแก่น ซาบซึ้งในความมีจิตอาสาของลูกศิษย์ ป.บัณฑิตวิชาชีพครูและชมรมศิลปะวัฒนธรรม ที่เข้าร่วมขบวนแห่งวันออกพรรษาขอนแก่น และมีผลงานดีเยี่ยม รวมไปถึงน้องโบพิธีกรชื่อดังของเคทีวีกำลังสัมภาษณ์ สำเร็จ คำโมง เรื่องมโนมติของการสร้างสรรค์ชุดการแสดงเรื่องวันพระพุทธเจ้าเปิดโลก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Comments