เข้าร่วมพิธีมอบเทียนจำนำพรรษาประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

โพสต์21 ก.ค. 2558 06:09โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 21 ก.ค. 2558 06:14 ]
ในวันที่
21 กรกฎาคม 2558 เวลา 13 00-14.30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช ไสยกิจ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป เป็นผู้แทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมพิธีมอบเทียนจำนำพรรษาประจำปี 2558 โดย ดร.อรพรรณ สินประสงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ กิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

Comments