เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อถวายตู้ยาพร้อมยาสามัญประจำวัด ถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา

โพสต์22 ก.ค. 2558 01:14โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 22 ก.ค. 2558 01:23 ]
วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม รองศาตราจารย์สำเร็จ  คำโมง ได้มอบให้นายบุญจันทร์  เพชรเมืองเลย เลขานุการ ไปเข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อถวายตู้ยาพร้อมยาสามัญประจำวัด ถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา ณ ศาลาหลักคำ วัดศรีจันทร์ (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดย ดร.เอกอนันต์ สมบัติสกุลกิจ อธิการบดี ได้ร่วมทำบุญ จำนวนเงิน 3,000 บาท กับมูลนิธิโรงพยาบาล 30 พรรษา มหาวชิราลงกรณ และโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ร่วมกับมหาเถรสมาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณะสุข และสำนักงานพระพุทธศาสนา เพื่อทางเจ้าของโครงการจะได้รวบรวมปัจจัยสมทบผ้าป่ามหากุศลของส่วนกลางต่อไปComments