คณาจารย์นักวิจัย NEU ขอนแก่น ได้รับการติวเข้มจาก ผศ.ดร.กนกอร บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ก่อนลงมือวิจัย ปี 2559

โพสต์12 ม.ค. 2559 07:39โดยไม่ทราบผู้ใช้
คณาจารย์นักวิจัย NEU ขอนแก่น ได้รับการติวเข้มจาก ผศ.ดร.กนกอร บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ก่อนลงมือวิจัย ปี 2559
Comments