ทำบุญใส่บาตร วันที่ 27 ตุลาคม 2559 โดยมีคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นเจ้าภาพ

โพสต์28 ต.ค. 2559 02:18โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 3 พ.ย. 2559 08:06 ]
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 07.00-08.00 น. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดทำกิจกรรมใส่บาตรทุกวันพฤหัสบดี โดยมีคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นเจ้าภาพ  และมีบุคลากรในมหาวิทยาลัยร่วมกันใส่บาตร เพื่อปลูกจิตสำนักให้นักศึกษาและบุคลากรได้สืบทอดพุทธศาสนาและพัฒนาจิตใจให้ดีงาม


Comments