มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ผ่านการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

โพสต์5 มิ.ย. 2557 07:34โดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


Comments