มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ผ่านการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

โพสต์5 มิ.ย. 2557 07:34โดยboonjan.jom@neu.ac.th


Comments