ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โต้ สกอ.ยันระบบการสอนได้มาตรฐาน

โพสต์13 พ.ค. 2557 20:28โดยไม่ทราบผู้ใช้
 ศูนย์ข่าวขอนแก่น - อธิการบดี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น โต้ สกอ. ยืนยันมหาวิทยาลัยจัดระบบการเรียนการสอนได้มาตรฐาน หลังคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระบุเป็น 1 ใน 15 มหาวิทยาลัยไม่ได้มาตรฐาน เตรียมเพิกถอนใบอนุญาต 
       
       พล.ต.อ.ดร.ประสาน วงษ์ใหญ่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า หลังจากที่ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสกอ. ได้ออกมาระบุว่า มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คุณภาพไม่ผ่านตามาตรฐานของ สกอ. และเตรียมเพิกถอนใบอนุญาต
       
       สาเหตุเกิดจากความไม่เข้าใจของ สกอ. โดยตนเองได้เข้าไปชี้แจงต่อทาง สกอ. หลังได้เข้าเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยภาคตะวันเฉียงเหนือ ได้เข้าพบกับทางเลขาธิการ สกอ. เมื่อปลายปีที่ผ่านมา จากนั้นมีข่าวว่าทาง สกอ. ได้ออกมาระบุว่า มีมหาวิทยาลัยเอกชนทั่วประเทศ จำนวน 15 แห่ง ที่ สกอ. เตรียมเพิกถอนใบอนุญาต ซึ่งรวมทั้งมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วย
       
       อธิการบดีมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวต่อว่า มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดการสอนในระดับปริญญาตรี 7 คณะ 16 หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 7 หลักสูตร
       
       สำหรับหลักสูตรที่ สกอ.ไม่รับทราบทางมหาวิทยาลัยจะงดรับนักศึกษาในเทอม 1/2557 นี้ทันที เพื่อไม่ให้กระทบต่อนักศึกษาที่เรียน และทางมหาวิทยาลัยพร้อมให้ทาง สกอ. เข้าตรวจสอบได้ทุกวัน


ที่มา    :  http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9570000051959

Comments