NEU มีวงหมอลำด้วยนะครับ เราส่งเสริมศิลปะการแสดงพื้นบ้านให้อยู่คู่บ้านของเรา

โพสต์18 ม.ค. 2559 06:36โดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
NEU มีวงหมอลำด้วยนะครับ เราส่งเสริมศิลปะการแสดงพื้นบ้านให้อยู่คู่บ้านของเรา
Comments