พิธีเปิดงานปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาผู้กำลังจะจบการศึกษา2559มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โพสต์16 พ.ค. 2560 02:45โดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พิธีเปิดงานปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาผู้กำลังจะจบการศึกษา2559 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ดร.เอกอนันต์ สมบัติสกุลกิจ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี มีวิทยากรจากสถานประกอบการมาบรรยาย 2 ท่าน
Comments