ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีทูลเกล้าฯถวาย 16 พฤศจิกายน 2558 เวลา 19 น. ที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

โพสต์19 พ.ย. 2558 08:29โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 8 ต.ค. 2559 22:18 ]
ดอกเตอร์ เอกอนันต์ สมบัติสกุลกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาจารย์ภูษา สมบัติสกุลกิจ ผ.อ.คลัง กำลังรอรับเสด็จและทูลเกล้าฯถวายของที่ระลึกแด่องค์ว
ิศิษฏศิลปิน มี ผ.อ.วัฒนธรรม สำเร็จ คำโมง ผู้สร้างสรรค์ของที่จะทูลเกล้าฯถวาย อ.กิตติบูลย์และเลขานุการอธิการบดี ร่วมพิธีทูลเกล้าฯถวาย 16 พฤศจิกายน 2558 เวลา 19 น. ที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Comments