ประชุมเตรียมการขบวนแห่งานไหมนานาชาติ ขอนแก่น ณ สพม.25

โพสต์2 พ.ย. 2558 08:07โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 3 พ.ย. 2558 03:34 ]
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 ผศ.ดร.สุรเดช ไสยกิจ เข้าร่วมประชุมเตรียมการขบวนแห่งานไหมนานาชาติ ขอนแก่น ณ สพม.25
Comments