ประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจำปี 2559

โพสต์29 ธ.ค. 2559 03:33โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 16 พ.ค. 2560 02:07 ]
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียง ได้จัดให้มีการประกันคุณภาพภายในขึ้นเมื่อวันที่ 20-21 ธันวาคม 2559 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดอยู่ในองค์ประกอบที่ 4 คือ ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลเกณฑ์การประเมินมีการดำการ 6 ข้อ  คะแนนเต็ม 5 คะแนน
Comments