"เรารักขอนแก่น" ครั้งที่ 22 จัดที่ ม.ภาค 16 ธ.ค. 2558

โพสต์26 ธ.ค. 2558 19:24โดยไม่ทราบผู้ใช้
นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กรุณาให้เกียรติขอพบกระผมนายสำเร็จ คำโมง เพื่อถามไถ่เรื่องงานนิพนธ์เพลงประจำจังหวัดขอนแก่นด้วยความชื่นชม ตอนที่ท่านเป็นประธานในงานชุมนุม "เรารักขอนแก่น" ครั้งที่22 จัดที่ ม.ภาค 16 ธ.ค. 2558 นับว่าเป็นเกียรติประวัติอันสูงยิ่งอีกครั้งหนึ่งของสังคีตกวีสำเร็จ คำโมง
Comments