รศ.ดร.พงศ์ลดา ธรรมพิทักษ์กุล แห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มอบโล่วิศิษฏศิลปินสรรพศิลปสโมสร 17พย2558

โพสต์26 ธ.ค. 2558 19:34โดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รศ.ดร.พงศ์ลดา ธรรมพิทักษ์กุล แห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มอบโล่วิศิษฏศิลปินสรรพศิลปสโมสร 17พย2558
Comments