แสดงบูชาพระธาตุศิโรดมและต้อนรับประธานพิธีเปิดงานไหมนานาชาติที่ขอนแก่น 29 พฤศจิกายน 2558

โพสต์26 ธ.ค. 2558 19:36โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 26 ธ.ค. 2558 19:47 ]

นาฏยศิลปินผู้แสดงรำวันพระพ
ุทธเจ้าเปิดโลกกับสังคีตกวีผู้นิพนธ์ทำนองและบทร้องเพลงประกอบ แสดงบูชาพระธาตุศิโรดมและต้อนรับประธานพิธีเปิดงานไหมนานาชาติที่ขอนแก่น 29 พฤศจิกายน 2558
Comments