ทำบุญไม่เคยขาดกับลูกศิษย์ ม.ภาค

โพสต์2 พ.ย. 2558 07:38โดยไม่ทราบผู้ใช้
รองศาสตราจารย์ สำเร็จ คำโมง ผู้อำนวยการ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม กับนักศึกษาได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ณ วัดวุฒาราม ประจำปี 2558 
Comments