ทำบุญใส่บาตร วันที่ 19 มกราคม 2560 โดยมีคณะศึกษาศาสตร์เป็นเจ้าภาพ

โพสต์7 ก.พ. 2560 18:28โดยไม่ทราบผู้ใช้
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 08.00-08.30 น. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดทำกิจกรรมใส่บาตรทุกวันพฤหัสบดี โดยมีคณะศึกษาศาสตร์เป็นเจ้าภาพ  และมีบุคลากรในมหาวิทยาลัยร่วมกันใส่บาตร เพื่อปลูกจิตสำนักให้นักศึกษาและบุคลากรได้สืบทอดพุทธศาสนาและพัฒนาจิตใจให้ดีงาม
Comments