ทำบุญใส่บาตร วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 โดยมีคณะบริหารธุรกิจเป็นเจ้าภาพ

โพสต์3 พ.ย. 2559 07:55โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 3 พ.ย. 2559 08:05 ]
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00-08.30 น. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดทำกิจกรรมใส่บาตรทุกวันพฤหัสบดี โดยมีคณะบริหารธุรกิจเป็นเจ้าภาพ  และมีบุคลากรในมหาวิทยาลัยร่วมกันใส่บาตร เพื่อปลูกจิตสำนักให้นักศึกษาและบุคลากรได้สืบทอดพุทธศาสนาและพัฒนาจิตใจให้ดีงาม
Comments