ข่าวศูนย์ศิลปวัฒนธรรม


สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2563

โพสต์28 ก.ย. 2564 01:22โดยSippakorn Phongdechothanabodee

   
   
   

พ่อสำเร็จคำโมง ผอ.ศวธ.NEUมอบผลงานสร้างสรรค์บางส่วนเป็นที่ระลึกแก่ ผศ.ดร.สุธิดา เลขะวัฒนะ

โพสต์25 พ.ย. 2560 00:00โดยไม่ทราบผู้ใช้

พ่อสำเร็จคำโมง ผอ.ศวธ.NEUมอบผลงานสร้างสรรค์บางส่วนเป็นที่ระลึกแก่ ผศ.ดร.สุธิดา เลขะวัฒนะ หนึ่งในคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา NEU2559 มีท่านอธิการบดี ดร.เอกอนันต์ สมบัติสกุลกิจ ร่วมเป็นเกียรติ


ศวธ.มภน.ขอนแก่นทำแปลงปลูกดาวเรืองถวายเป็นราชสักการะแด่พ่อหลวง ร.๙

โพสต์18 ส.ค. 2560 01:55โดยไม่ทราบผู้ใช้

ศวธ.มภน.ขอนแก่นทำแปลงปลูกดาวเรืองถวายเป็นราชสักการะแด่พ่อหลวง ร.๙ ที่หน้าอาคาร ๖ สมหมาย โพธิ์ศรี เจ้าหน้าที่ศูนย์ออกแรงงาน ผู้อำนวยการศูนย์ออกแรงคิดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559

โพสต์16 พ.ค. 2560 02:56โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 16 พ.ค. 2560 02:59 ]

ประเพณี หมายถึง กิจกรรมที่มีการปฏิบัติสืบเนื่องกันมา เป็นเอกลักษณ์และมีความสำคัญต่อสังคม ซึ่งชาวอีสานสมัยโบราณก็มีประเพณีที่ได้ยึดถือกันมาช้านานเช่นกัน เรียกว่า ประเพณี ฮีตสิบสอง หรือ ประเพณี 12 เดือน เพื่อให้สมาชิกในสังคมได้มีโอกาสร่วมกันทำบุญ เป็นประจำเดือนในทุกๆ เดือนของรอบปี "ฮีต" มาจากคำว่า "จารีต" ถือเป็นระเบียบของสังคม ถ้าฝ่าฝืนมีความผิด เรียกว่า ผิดฮีต หมายถึง ผิดจารีตซึ่งมี 12 ฮีตด้วยกัน คือ ฮีตที่ 1 (บุญเข้ากรรม) ฮีตที่ 2 (บุญคูณลาน ฮีตที่ 3 (บุญข้าวจี่) ฮีตที่ 4 (บุญเผวส) ฮีตที่ 5  (บุญสงกรานต์) ฮีตที่ 6 (บุญบั้งไฟ)  ฮีตที่ 7 (บุญซำฮะ) ฮีตที่ 8 (บุญเข้าพรรษา)  ฮีตที่ 9 (บุญข้าวประดับดิน)  ฮีตที่ 10  (บุญข้าวสาก)  ฮีตที่ 11 (บุญออกพรรษา)  ฮีตที่ 12 (บุญกฐิน)

                ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้เล็งเห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับประเพณีของชาติมาโดยตลอดจึงได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีตามฮีตที่ 5  คือ บุญสงกรานต์ขึ้น คำว่า สงกรานต์ เป็นประเพณีของประเทศไทย  ถ้าหากสงกรานต์เป็นคำสันสกฤตจะ หมายถึง การผ่าน หรือ การเคลื่อนย้าย ซึ่งเป็นการอุปมาถึงการเคลื่อนย้ายของการประทับในจักรราศีวันที่ 13 เมษายน เป็นวัน"มหาสงกรานต์" หรือ วันเริ่มต้นปีใหม่ คือ การเคลื่อนขึ้นปีใหม่ ในความเชื่อของประเทศไทยและบางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และชาวต่างประเทศจะเรียกว่าเทศกาลนี้ว่า สงครามน้ำ” สงกรานต์ เป็นประเพณีเก่าแก่ของไทยซึ่งสืบทอดมาแต่โบราณคู่มากับประเพณีตรุษ จึงมีการเรียกรวมกันว่า ประเพณีตรุษสงกรานต์ หมาย ถึงประเพณีส่งท้ายปีเก่า และต้อนรับปีใหม่ คำว่าตรุษเป็นภาษาทมิฬ แปลว่าการสิ้นปี เมื่อวันสงกรานต์ตรงกับวันใดของแต่ละปี     ซึ่งจะมีนางสงกรานต์ประจำวันนั้น ๆ พิธีสงกรานต์ ถือ เป็นประเพณีการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทยที่ยึดถือปฏิบัติ มาแต่โบราณช่วงวัน สงกรานต์จึงเป็นวันแห่งความเอื้ออาทร ความรัก ความผูกพัน ที่มีต่อกันทั้งครอบครัว ชุมชน สังคม และศาสนา

ดังนั้น มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรมจึงได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 ขึ้นในวันที่ 8 เมษายน 2560 เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ประจำมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา และแขกจากชุมชนใกล้เคียง ของมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ อันได้แก่ พิธีสรงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีสรงน้ำอัฐิผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยฯ  และพิธีรดน้ำขอพรและมอบของกำนัลแก่ผู้ทรงวัยวุฒิ เพื่อส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของชาติสืบไป


โครงการกองทุนสุขภาพเทศบาลนครขอนแก่นของผู้สูงอายุ

โพสต์16 พ.ค. 2560 02:44โดยไม่ทราบผู้ใช้

ชุมชนเทคโนภาค ได้จัดดำเนินโครงการกองทุนสุขภาพเทศบาลนครขอนแก่นของผู้สูงอายุ โครงการครอบครัวอบอุ่น ใส่ใจ เข้าใจสูงวัยกันและกัน ในวันที่จันทร์ทีท่ 24 เมษยายน 2560  ได้มาใช้สถานที่ดำเนินกิจกรรมโครงการที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  NEU จึงได้ให้บริการชุมชนเทคโนภาคฯและเทศบาลนครขอนแก่นในงานกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพสมาชิกชมรมผู้อาวุโส จัดที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 24 เมษายน 2560 มี ผอ.ศวธ. ผอ.ทรัพย์สิน และผอ.กิจการนักศึกษา ร่วมกิจกรรมและอำนวยความสะดวก
บรรยายเรื่องวัฒนธรรม ทั้งหลาย ที่ต้องรู้ โดย รศ.สำเร็จ คำโมง

โพสต์16 พ.ค. 2560 02:38โดยไม่ทราบผู้ใช้

บรรเอ๋ยบรรยาย

เรื่องวัฒนธรรม ทั้งหลาย ที่ต้องรู้
ให้นิสิต การเงิน ได้ชื่นชู
เสร็จแล้วถ่าย รูปหมู่ ตามธรรมเนียม
มภน.ขอนแก่น 21/4/60

พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสาน ประจำปี 2560

โพสต์16 พ.ค. 2560 02:36โดยไม่ทราบผู้ใช้

จริยาวัตรอันงดงามของท่านผู
้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ (ซ้าย) ในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสาน แก่โปรเฟสเซอร์สำเร็จ คำโมง ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 เมษายน 2560 วันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โครงการถ่ายทอดหมอลำพื้นบ้านนิทานอิงหลักธรรม

โพสต์16 พ.ค. 2560 02:27โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 16 พ.ค. 2560 03:06 ]

“โครงการถ่ายทอดหมอลำพื้นบ้านนิทานอิงหลักธรรม"

สำหรับ เด็ก เยาวชนและบุคคลที่สนใจทั่วไป (ไม่จำกักเพศ -วัย)
สนับสนุนโครงการโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
รับผิดชอบโครงการโดยแม่ครูราตรีศรีวิไล บงสิทธิพร
(ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนภูมิปัญญาไทยฯ)
เริ่มโครงการจากวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2560 กิจกรรมที่ 1 พบกลุ่มปฐมนิเทศ ( 1 เมษายน 2560)
เริ่มเวลา 08.00-09.00 น.-15.00น. ณ ศูนย์การเรียนภูมิปัญญาไทยด้านศิลปกรรมการแสดงพื้นบ้านหมอลำ ซอยหมู่บ้านเสรี จังหวัดขอนแก่น 
...> การแต่งกาย <...
ชาย : นุ่งผ้าโสร่ง / เสื้อสีขาว ทรงใหนก็ได้ (บนพื้นฐานวัฒนธรรม)
หญิง : นุ่งชุดผ้าสิ้น / เสื้อสีขาว ทรงใหนก็ได้ (บนพื้นฐานวัฒนธรรม)


เผยแพร่ขบวนงานไหมนานาชาติ ประจำปี 2559

โพสต์16 พ.ค. 2560 02:19โดยไม่ทราบผู้ใช้

ศิลปะการแสดงเป็นสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นตัวแทนของดนตรี และนาฏศิลป์ การแสดงเหล่านี้ช่วยจรรโลงจิตใจมนุษย์มายาวนาน สร้างความรื่นเริงหรรษา บ่งบอกถึงเชื้อชาติวัฒนธรรมเป็นอย่างดี

ซึ่งในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุก ๆ ปี  ทางจังหวัดขอนแก่น จะมีเทศกาลที่ชื่อว่า เทศกาลไหมขอนแก่น ประจำปีเกิดขึ้น และในปี 2559 นี้ ทางจังหวัดขอนแก่นได้เลื่อนการจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น จากเดิมวันที่  29 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม   เป็นวันที่ 17 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2560 สถานที่จัดงาน ณ บริเวณศาลากลาง จังหวัดขอนแก่น

                มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับผิดชอบจัดขบวนแห่เทศกาลไหมนานาชาติ และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น เป็นประจำทุกปีเรื่อยมา และในปีการศึกษา 2559 นี้ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงได้จัดขบวนนาฏศิลป์ และขบวนนักศึกษาเข้าร่วมในขบวนแห่ โดยมีผู้ร่วมขบวนประมาณ 200 คน เพื่อเผยแพร่ศิลปะการแสดงของมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้สังคมได้ชื่นชม และภูมิใจในศิลปะและวัฒนธรรมของไทยต่อไป

1-10 of 51