บรรยายเรื่องวัฒนธรรม ทั้งหลาย ที่ต้องรู้ โดย รศ.สำเร็จ คำโมง

โพสต์16 พ.ค. 2560 02:38โดยboonjan.jom@neu.ac.th
บรรเอ๋ยบรรยาย

เรื่องวัฒนธรรม ทั้งหลาย ที่ต้องรู้
ให้นิสิต การเงิน ได้ชื่นชู
เสร็จแล้วถ่าย รูปหมู่ ตามธรรมเนียม
มภน.ขอนแก่น 21/4/60
Comments