มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ตอบรับตีพิมพ์บทความบุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

โพสต์3 พ.ย. 2558 03:49โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 19 พ.ย. 2558 08:49 ]

นายบุญจันทร์ เพชรเมืองเลย บุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ส่งบทความเรื่อง การวิเคราะห์วรรณกรรมลำเรื่องต่อกลอนทำนองขอนแก่น ตีพิมพ์ในวารสารแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีที่ 2 ฉบับ ที่ 3 ประจำเดือน กันยายน - ธันวาคม 2558

Comments